foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Zadaj pytanie Wójtowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-03-14 20:53:19, przez internauta rodem z Padwi
witam widze ze szykuje sie nastapny przekret w PADWI NARODOWEJ z budynkiem spolki lesnej jeszcze GS jest w srodku a juz wszyscy wiedza ze wlasciciel MARCO KEBAB bedzie wygranym ktory bedzie mial pozostalosc lokalu Ale naszczescie sa media ktore sie tym zainteresuja zeby nie bylo tak jak z resteuracja STAROPOLSKA Mysle ze po Pana interwencji PANIE WOJCIE bedzie przetarg ogloszony do wiadomosci publicznej pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-16 08:44:57
W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że wyłącznym właścicielem budynku znajdującego się przy ul. Rynek 14 w Padwi Narodowej, jest Spółka Leśna Wspólnota Gruntowa w Padwi Narodowej.
Spółka posiada osobowość prawną i nie podlega nadzorowi i kontroli Gminy Padew Narodowa.
Spółka ta działa w oparciu o Statut, a jej Organami są:
1) ogólne zebranie członków,
2) zarząd w składzie : Piekarski Józef – Przewodniczący Spółki
Członkowie : Kawik Józef, Czaja Grzegorz, Kilian Anna, Uzar Dawid
3) komisja rewizyjna.
Ogólne zebranie członków spółki jest najwyższym jej organem. Z zapisów obowiązującego Statutu. wynika, że członkowie zarządu w zakresie swojej działalności powinni przestrzegać ściśle obowiązujących przepisów oraz Statutu Spółki.
Wierzę, że Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby wyłonić dzierżawcę lokalu zgodnie z obowiązującymi przepisami i z korzyścią finansową dla Spółki.
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-30 08:18:06, przez mieszkankaPadwi
Witam. Czy na chwilę obecną jest możliwość jakiegokolwiek dofinansowania do wymiany starego pieca węglowego na piec gazowy?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-16 08:52:57
Szanowna Mieszkanko Padwi
Na chwilę obecną nie ma możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany starego pieca węglowego na piec gazowy. Paliwa stosowane w piecach gazowych nie są zaliczane do odnawialnych źródeł energii. W naborze wniosków, w którym gmina będzie składała aplikację istnieje wyłącznie możliwość otrzymania dofinansowania do wymiany starego źródła ciepła (kotła na paliwa stałe) na nowy piec opalany biomasą.
 
Pytanie zadane dnia 2016-05-15 10:03:29, przez Mariusz
Dzień dobry.
Gdzie w naszej miejscowości można złożyć lub wywieźć nadmiary trawy po koszeniu ?. Mam kompostownik, ale czasami trawy jest tyle, że nie sposób tego przerobić i chciałbym coś z tym zrobić.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-06-08 14:30:11
W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że odpady zielone w tym również trawa przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Padwi Narodowej, który znajduje się przy ul. Polnej 2 a – obok Oczyszczalni Ścieków.
Jednocześnie informuję, że odpady zielone oraz inne odpady segregowane przyjmowane są zgodnie zapisami Regulaminu PSZOK, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.padewnarodowa.com.pl) w zakładce „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”.
 
Pytanie zadane dnia 2016-05-03 16:04:39, przez Maria
Pozdrawiam Pana Wójta, pracowników urzędu i Radę Gminy na czele z jej przewodniczącym.
Uczestnicząc w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej posłowi Maciejowi Czechurze zapamiętałam, że Pan Wójt, Robert Pluta, w czasie swojego wystąpienia powiedział m.in., iż musimy pamiętać o naszych lokalnych patriotach i bohaterach. Wtedy wspomniał Pan o uhonorowaniu również rodzeństwa Józefy i Jana Czajów z Padwi, którzy w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny podczas II wojny światowej, w swoim młodym wieku, ponieśli z rąk okupantów morderczą śmierć.
Słowa Pana Wójta spełniły się.
Znając rodzinę Stanisława Czaji i Panią Janinę Blicharz powiedzieć należy, że cechował ich głęboki patriotyzm a zarazem skromność, o czym mówi też krótki napis na pamiątkowej tablicy. Smutno, że śp. Stanisław i Janina nie doczekali dnia upamiętnienia swojego rodzeństwa.
Niech odsłonięta tablica poświęcona bohaterstwie Józefy i Janowi Czajom będzie dla całej ich rodziny dumą, a nam przechodzącym przypomina o oddawaniu hołdu bohaterom tamtych czasów.
Jesteśmy im to winni.
Szkoda tylko, że dopiero teraz.... po 72 latach.
Cześć ich pamięci!

Kogo jeszcze planuje Pan w najbliższym czasie upamiętnić?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-06-01 08:16:43
 
Pytanie zadane dnia 2015-09-06 11:52:09, przez Adam
Witam Panie wójcie.Mam pytanie dotyczące komisji wyborczych w naszej gminie.Dlaczego w tych ze komisjach zasiadają cały czas te same osoby?często całe rodziny?Polowa pracownikow gminy jest w komisjach a reszta to ich rodziny,i to znajomosci decydują kto w nich zasiada?,czy nie mozna by wprowadzić zasady ze z jednego domu moze byc tylko jedna osoba?mozna by dać szanse osobobom bezrobotnym lub studentom?wydaje mi sie ze nie trzeba mieć szczególnych umiejętności żeby w tej komisji zasiać?
Dziekuje za odpowiedz
Pozdrawiam.Adam
 
Szanowny Internauto,

Urząd Gminy w Padwi Narodowej nie prowadzi i nigdy nie prowadził bezpośredniego naboru kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Sprawy te regulują przepisy Państwowej Komisji Wyborczej.
Obwodowe komisje wyborcze są wprawdzie powoływane przez Wójta Gminy ale spośród kandydatów zgłoszonych do pracy w komisjach przez uprawnione komitety wyborcze.
W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) komitetów wyborczych mających zarejestrowanych kandydatów na posłów lub senatorów RP oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
Nie ma innej możliwości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Dodatkowo wyjaśniam, że kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.
Pełnomocnik wyborczy (lub upoważniona przez niego osoba) uprawnionego komitetu wyborczego może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej.
Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.

Powyższe oznacza, że w celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników wyborczych tych komitetów, które mają zarejestrowanych kandydatów na posłów i senatorów RP. Wykaz pełnomocników wyborczych oraz ich adresy dostępne będą na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Tam też dostępny będzie wykaz adresów stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
 
Pytanie zadane dnia 2015-06-07 21:12:23, przez Mieszkaniec Wojkowa
Witam Panie Wójcie.
Moje pytanie dotyczy KORTU TENISOWEGO w Wojkowie.Ile kosztuje ta inwestycja ,kto będzie z tego korzystał bo pewnie nie sołtys i emeryci rolnicy.Jaki odcinek drogi można by wykonać za pieniądze,które poszły na tą inwestycje,a jeśli już nie drogę to chociaż boisko do piłki dla dzieci,pewnie by to było z większym pożytkiem niż kort.Proszę o rzeczową odpowiedz.Pozdrawiam.
 
Szanowny Mieszkańcu Wojkowa,
Kort tenisowy jako obiekt sportowy jest dostępny dla każdego mieszkańca naszej gminy. Skorzystać z niego mogą również inne osoby, chociażby te, które przyjeżdżają odwiedzać swoje rodziny, krewnych, czy znajomych. Z informacji jakie posiadam wynika, że z obiektu już korzystają i to nie tylko mieszkańcy Wojkowa.
Jeśli chodzi o stronę finansową zrealizowanej inwestycji to uprzejmie informuje, że łączny koszt budowy kortu tenisowego zamknął się w kwocie 146692,38 zł. Na przedmiotową inwestycję gmina pozyskała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, kwotę, 89 787,00 zł. Resztę stanowiły środki własne gminy.
Niestety program ten, w minionej perspektywie na lata 2007-2013, nie przewidywał możliwości pozyskania środków na budowę, wspomnianych przez Pana w pytaniu, dróg. Ponadto sołectwo Wojków posiada dokument strategiczny w postaci „Planu odnowy wsi Wojków”, uchwalony zresztą przez zebranie wiejskie (mieszkańców) i przyjęty przez Radę Gminy w Padwi Narodowej, w którym jednym z zadań inwestycyjnych była budowa kortu tenisowego na terenie sołectwa. Dodam, że dokument ten był niezbędnym załącznikiem do wnioskowania o środki finansowe z PROW-u. Tym samym wykorzystana została szansa na pozyskanie dodatkowych pieniędzy ze środków zewnętrznych.

Nie inaczej jest również w przypadku dróg transportu rolnego z terenu sołectwa Wojków, na które w ostatnich dniach udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 210 000 zł. To najwięcej z pośród gmin powiatu mieleckiego. Prace na drogach ruszą w bieżącym roku, po wyłonieniu wykonawców w postępowaniu przetargowym.
 
Pytanie zadane dnia 2015-06-07 10:29:34, przez Anna
Panie Wójcie, kiedy możemy się spodziewać budowy kanalizacji na ulicy Łukasiewicza? Czy jest to przewidziane w budżecie na ten rok?
Pozdrawiam
 
Pani Anno…
Jeśli chodzi o budowę sieci kanalizacyjnej na ulicy Łukasiewicza to inwestycja ta na pewno nie będzie realizowana w roku bieżącym. Środki na ten cel w obecnym budżecie nie były przewidziane. Jeśli chodzi o perspektywę najbliższych lat to trudno jest mi podać jakiś konkretny termin, w którym kanalizacja ta mogłaby zostać wykonana, tym bardziej, że obecnie na ulicy Łukasiewicza wybudowane są dwa domy z tego tylko jeden zamieszkały, co w pewnej mierze znacznie utrudnia uzasadnienie konieczności budowy przedmiotowej sieci w tym konkretnym miejscu. Chciałbym również zwrócić Pani uwagę na fakt, iż gmina ma do wykonania sieć kanalizacyjną na jednym z osiedli domów jednorodzinnych, gdzie liczba mieszkańców jest większa niż na ulicy Łukasiewicza i z pewnością wydatki na tę inwestycję dużo łatwiej uzasadnić w budżecie uchwalanym przez Radę Gminy. Oczywiście na koniec uspokajam Panią… gmina nie mówi „nie” dla kanalizacji na ulicy Łukasiewicza, ale niestety w takiej sytuacji trzeba uzbroić się w cierpliwość.
 
Pytanie zadane dnia 2015-06-03 14:24:36, przez sportowiec
Czy Wójt planuje inwestycje związane z padewskim stadionem Bór? Można by postawić jakąś małą trybunkę?
 
Szanowny Sportowcu,
Na początku chciałbym pogratulować całemu klubowi sportowemu za walkę do końca w zakończonych rozgrywkach. Niestety ostatni mecz zadecydował o braku awansu do A klasy.
Wracając do pytania… Wspólnie z Panem Prezesem Jackiem Pierzchałą, odbyliśmy kilka spotkań dotyczących podniesienia standardu naszego stadionu, który na dzień dzisiejszy jest już dość dobry. Oczywiście kolejnych inwestycji na tym obiekcie nie wykluczam. Mam tutaj na myśli chociażby wspomnianą w pytaniu „małą trybunkę”. Chciałbym jednak zaznaczyć, że nie bez znaczenia pozostaje tutaj hierarchia, ważność i potrzeba realizacji innych zadań bardziej priorytetowych z punktu widzenia mieszkańców naszej gminy, a także zdarzenia losowe, które często zmuszają do zmiany przyjętych planów.
Na pewno warunkiem dla inwestowania w obiekt sportowy będzie możliwość pozyskania środków z zewnątrz, a także w miarę stabilna sytuacja finansów publicznych naszej Gminy w perspektywie najbliższych lat.
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-28 18:44:40, przez Szymon
Panie wójcie,
Właśnie obejrzałem na TVP Rzeszów program informacyjny w którym podane zostało, że na terenie całego województwa budowana jest sieć światłowodowego Internetu który ma być dostępny nawet w najmniejszych wioskach na terenie Podkarpacia. Chciałbym dowiedzieć się kiedy będzie on dostępny w Piechotach, czy trzeba spełniać jakieś wymogi aby zostać do tej sieci podłączonym i jakie są tego ewentualne koszty.
Pozdrawiam Szymon.
 
Panie Szymonie,
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to projekt realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach którego budowana jest, wspomniana przez Pana, sieć światłowodowa. Sieć ta składa się z sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej wraz z przynależnymi do niej węzłami szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Z informacji, jakie posiadam wynika, iż zakończenie prac przewidziane jest na koniec bieżącego roku. Wybudowana infrastruktura najprawdopodobniej będzie udostępniana dla niezależnych operatorów. To oni z kolei chcąc świadczyć usługi telekomunikacyjne będą musieli zainwestować w budowę sieci dostępowej, która pozwoli przysłowiowemu „Kowalskiemu" na korzystanie z dobrodziejstw światłowodu. Kiedy to dokładnie nastąpi ? Jakie będą koszty świadczenia usług przez operatorów telekomunikacyjnych? Na te pytania w chwili obecnej trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-24 20:13:22, przez Internauta
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć czy w naszej gminie zostanie podłączony światłowód
i czy będzie dostępny w każdej miejscowości?
 
Szanowny Internauto,
Domyślam się, że chodzi Panu o budowaną sieć światłowodową przez teren Gminy Padew Narodowa, czyli inwestycję realizowaną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Na chwilę obecną prace na terenie Gminy Padew Narodowa są już na ukończeniu. Budowany światłowód stanowi węzeł dystrybucyjny, który w przyszłości może być wykorzystywany przez niezależnych operatorów.
Na Pana pytanie o dostępność światłowodu w każdej miejscowości chciałbym udzielić odpowiedzi twierdzącej, ale niestety nie mogę tego uczynić, gdyż sprawa ta uzależnione będzie od operatorów zewnętrznych i ich decyzji o budowie sieci dostępowej, umożliwiającej świadczenie usług telekomunikacyjnych dla mieszkańców indywidualnych.

 
Pytanie zadane dnia 2015-05-21 21:51:54, przez Mieszkaniec
Chciałbym zgłosić drobną uwagę w sprawie bezpieczeństwa w centrum Padwi.
Otóż sprawa dotyczy się pokrywy studzienki telefonicznej w chodniku tuż przy wylocie drogi powiatowej z Zarównia do drogi wojewódzkiej 985, tuż przy posesji p. Rogóz.
Otóż pokrywa studzienki ulega destrukcji, w niedalekim czasie uszkodzenie pogłębia się i kratka metalowa może wpaść w głąb studzienki.
Można pokusić się o interwencję w Orange Polska - Telekomunikacja, aby wymienili pokrywę?
 
Szanowny Mieszkańcu,
Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi na problem dotyczący studzienki. Na dzień dzisiejszy po rozmowie telefonicznej otrzymałem ustne zapewnienie ze strony firmy pracującej na zlecenie Orange Polska o wymianie uszkodzonej pokrywy
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-11 13:33:06, przez Mieszkaniec
Panie Wójcie,
Proszę rozważyć zatrudnienie lekarza z Doniecka. jest mieszkanie i służyłby społeczeństwu. Proszę o odpowiedź.
 
Uważam, że pomysł jest ciekawy i przekażemy go kierownikowi NZOZ w Padwi Narodowej panu Piotrowi Lorencowi.
Jeśli zaś chodzi o zasady zatrudnienia 'obcokrajowca' na terenie naszego kraju to są one uregulowane szczegółowymi przepisami i  w  tym zakresie o  bliższe informacje należy zwrócić się do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Spraw Obywatelskich i  Cudzoziemców - Oddział Obsługi Cudzoziemców.
Niezależnie od zasad udzielania zgody na pracę dla cudzoziemców lekarz musi mieć nostryfikowany dyplom oraz posiadać prawo wykonywania zawodu na terenie naszego kraju.
W zależności od tego jaką specjalizację posiada lekarz oraz gdzie planowane jest jego zatrudnienie sprawy dot. kwalifikacji lekarza ubezpieczenia zdrowotnego regulują odrębne przepisy / rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Zarządzenia Prezesa NFZ / które muszą być spełnione przy zatrudnieniu lekarza realizującego umowę na świadczenia medyczne zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-11 10:21:12, przez Ekolog
Witam.Mam jedno pytanie.Dlaczego przy posesji P. Jamrozego Zbigniewa ul Grunwaldzka 42 ( lub coś koło tego) nigdy nie widać kosza na śmieci w dniu kiedy zbierają odpady.Czyżby byli w naszej gminie równi i równiejsi.Pozdrawiam.
 
Odpowiadając na zadane pytanie w pierwszej kolejności chcę wyjaśnić, że Pan Zbigniew Jamrozy nie zamieszkuje pod wskazanym w pytaniu adresem tj. Grunwaldzka 42.
Jednocześnie informuję, że zarówno właściciel nieruchomości położonej pod adresem Grunwaldzka 42, jak i właściciel nieruchomości, na której zamieszkuje Pan Zbigniew Jamrozy złożyli w tut. urzędzie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tego tytułu ponoszą opłaty, które uiszczają regularnie.
Ponadto obie nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki na odpady, a właściciele tych nieruchomości nie mają obowiązku wystawiania pojemnika przy każdym odbiorze śmieci, zwłaszcza jeżeli pojemnik nie jest zapełniony.
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-06 18:02:46, przez Martyna
Witam,
Chciałabym się dowiedzieć czy istnieje możliwość otrzymania informacji o byłych mieszkańcach Padwi? Tzn. dokładny adres zamieszkania bądź ilość czasu pobytu w tej miejscowości.
 
Szanowna Pani Martyno,
Odpowiadając na Pani pytanie chciałbym uprzejmie poinformować, iż nie ma możliwości przekazania bądź upublicznienia informacji o  byłych mieszkańcach z terenu naszej gminy i to zarówno w kwestii adresu zamieszkania jak i okresu pobytu w danej miejscowości. Nie pozwalają na to obowiązujące w tej materii przepisy prawa, w szczególności ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ustawa ta w art. 44h ust. 2 pkt 1 wprowadza wymóg posiadania interesu prawnego, a nie faktycznego, w uzyskaniu informacji, o których mowa wyżej. Ponadto istnieje również powszechna ochrona dóbr osobistych, w tym kultu osoby zmarłej, co w konsekwencji prowadzić może, do sytuacji w której członkowie rodzin osób zmarłych (figurujących w rejestrze byłych mieszkańców) mogą sobie nie życzyć, aby przekazywać, upubliczniać dane osobowe ich bliskich.
 
Pytanie zadane dnia 2014-12-22 12:24:21, przez mieszkanka Padwi
Panie Wojcie mam pytanie dla czego faworyzowane jest przedszkole Promyczek? Pisze o nim GOK gazetka gminna a o przedszkolu Smyki nic
 
Szanowna mieszkanko Padwi,
Chciałbym wyjaśnić iż, wskazane w Pani pytaniu przedszkole w żaden sposób nie jest faworyzowane, ani przez Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej, ani tym bardziej przez tutejszy Urząd Gminy. To, że informacje o przedszkolu „Promyczek” są publikowane, czy to na stronie internetowej GOK-u, czy tez w gazetce gminnej, są wyłącznie efektem przekazywania informacji o jego działalności, czy tez o wydarzeniach jakie mają miejsce w przedszkolu, przez osoby, które to przedszkole prowadzą.
Ze swojej strony chciałbym jedynie zapewnić, że jeżeli tylko osoby prowadzące przedszkole „Smyki”, wykażą zainteresowanie publikacją informacji o jego działalności, czy też wydarzeniach i wraz z prośbą przekażą odpowiednie materiały, to z pewnością zostaną one rozpowszechnione, czy to na łamach strony internetowej urzędu gminy, czy też w gazetce gminnej.
 
Pytanie zadane dnia 2014-12-07 12:58:19, przez Mieszkaniec Gminy
Witam, mam pytanie dlaczego nie zostały ogłoszone wyniki wyborów jak w  innych latach ile osób głosowało z poszczególnych sołectw oraz ile głosów było nie ważnych ???
 
Gminna Komisja Wyborcza w Padwi Narodowej podała do publicznej wiadomości protokoły zbiorcze wyników głosowania w wyborch do Rady Gminy i na Wójta Gminy Padew Narodowa (są one zamieszczone na stronie internetowej w zakładce Wybory samorządowe 2014) bo taki obowiązejk wynikał z zapisów Kodeksu Wyborczego. W protokołach tych znajdują się m.in. dane o liczbie wydanych kart do głosowania, liczbie głosów ważnych oraz liczbie głosów nieważnych w poszczególnych obwodach i okręgach wyborczych. Jeśli chodzi o głosowanie w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego i Powiatu Mieleckiego to dane takie nie były podawane ponieważ nie leżało to w gestii Gminnej Komisji Wyborczej w Padwi Narodowej.
Jednakże chcąc zaspokoić ciekawość Szanownego Internauty informuję, że zarówno w wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego jak i Sejmiku Wojewódzkiego wydano 2.251 kart do głosowania. Wyborcy oddali 364 głosów nieważnych w wyborach do Sejmiku i 289 głosów nieważnych w wyborach do Rady Powiatu, co stanowiło odpowiednio 16,2% i 12,9% ogólnej liczby oddanych glosów). Najwięcej głosów nieważnych oddano w obwodzie nr 11 (Zaduszniki) - 21,9% oraz w obwodach nr 3 (Piechoty) - 20,8%8 i nr 8 (Domacyny) - 20,2% . W pozostałych obwodach głosowania procent głosów nieważnych kształtował się w granicach od 12 do 18%)
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-24 20:02:37, przez ANDRZEJ
Panie Robercie Pluta nie pytanie a gratulacje z okazji ponownego wyboru na wójta GMINY PADEW NARODOWA.Wszystkigo najlepszego oraz wyrazy współczucia ciężkiej pracy ma tym stanowisku życzy były mieszkaniecmałej OJCZYZNY-GMINY PADEW NARODOWA, a od 35 lat mieszkaniec KOZIENIC pracownk z jednej najwiekszej ELEKTROWNI:ENEA WYTWARZANIE SA
 
Szanowny Panie Andrzeju,
Serdecznie dziękuję za otrzymane gratulacje. Jest mi niezmiernie miło, że byli mieszkańcy wciąż interesują się tym, co dzieje się w naszej małej ojczyźnie – Gminie Padew Narodowa. Będzie to dla mnie dodatkowym bodźcem do wytężonej pracy na stanowisku Wójta.
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-15 19:40:12, przez JA
Witam czy mozna cos zrobic z chodnikiem w strone stacji pkp na wysokosci Pani skarbnik Mycek chodnik zapada sie do rowu a my razem z nim
 
Szanowny Internauto
Odpowiadając na pytanie wyjaśniam, że niniejszy chodnik usytuowany jest w pasie drogi powiatowej nr 1134 R relacji Padew Narodowa – Babule. Widząc pilną potrzebę remontu przedmiotowego chodnika w roku ubiegłym odbyło się spotkanie na gruncie przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, Urzędu Gminy i Sołtysa wsi Padew Narodowa w celu przeprowadzenia remontu zapadającego się chodnika. Ponadto 22 grudnia 2014 r., wystąpiłem z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu – jako zarządcy w/w drogi i Starosty Powiatu Mieleckiego o ujecie w budżecie na rok 2015 środków związanych z remontem uszkodzonego chodnika.
Mam nadzieje, że Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe w Mielcu znajdą się środki w roku bieżącym na remont przedmiotowego chodnika, który poprawi bezpieczeństwo pieszych i wygląd estetyczny ul. ks. Jana Kica.
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-05 19:36:40, przez Marek
Drogi Wójcie,

Na początku chciałbym pogratulować Panu reelekcji na druga kadencję. Myślę, że referendum jest tylko formalnością na drodze do dalszego sprawowania urzędu przez Pana. Myślę, że jest to zasługa Pana ciężkiej pracy i działań na rzecz naszej gminy.
Z drugiej strony jestem jednak ciekawy jakie plany ma Pan na najbliższe lata, jakie inwestycje zamierza Pan przeprowadzić? Czy ma Pan plany, do naszej typowo rolniczej gminy sprowadzić większą ilość przedsiębiorców, wykorzystując coraz bardziej poprawiającą się infrastrukturę drogową?
 
Szanowny Panie Marku,
Dziękuję bardzo za przekazane gratulacje. To, ze ponownie zostałem wybrany na stanowisko Wójta, to również zasługa mieszkańców gminy, którzy w wyborach wzięli udział i doceniając pracę, którą do tej pory wykonałem na rzecz gminy, powierzyli mi ponownie pełnienie tej zaszczytnej funkcji.
Wracając do planów na najbliższe lata, chciałbym się odnieść do programu wyborczego, który został zaproponowany tuż przed minionymi wyborami samorządowymi. Otóż Gmina Padew Narodowa dysponuje pewnymi terenami (działkami), które można przeznaczyć pod inwestycje. Chciałbym, aby część tych terenów została włączona do jednej ze Specjalnych Stref Ekonomicznych. Wymagają one jednak zagospodarowania i przygotowania pod względem infrastrukturalnym. Mam tu na myśli dogodne drogi dojazdowe skomunikowane z drogami powiatowymi, uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Zrealizowanie tego zamierzenia związane będzie przede wszystkim z pozyskaniem środków zewnętrznych, na które, nie ukrywam, bardzo liczę. Kolejnym etapem będzie zachęcenie potencjalnych przedsiębiorców do inwestowania właśnie na terenie gminy, co może okazać się wyzwaniem dużo trudniejszym niż samo przygotowanie terenów.
Jako włodarz gminy mam w planach zrealizowanie prac związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej oraz obiektów szkolnych z jednoczesnym wykorzystaniem fotowoltaiki. Tutaj również będziemy chcieli pozyskać na ten cel środki z zewnątrz, gdyż gmina całego ciężaru finansowego przedsięwzięcia nie byłaby w stanie udźwignąć.
Priorytetowe będą dla mnie dalsze inwestycje drogowe. Mam tu na myśli zarówno remonty dróg transportu rolnego jak również budowę dróg asfaltowych. Nie bez znaczenia będą dla mnie także inwestycje dotyczące prac melioracyjnych oraz sprawy związane z uporządkowaniem gospodarki melioracyjnej na terenie naszej gminy.
Są to nieliczne inwestycje, które w bieżącej kadencji postaram się zrealizować. Nie mniej jednak chciałbym zaznaczyć, że o kierunku gospodarki inwestycyjnej naszej gminy będzie decydowała dostępność środków zewnętrznych i możliwość ich pozyskania, zarówno ze źródeł krajowych jak i tych pochodzących z Unii Europejskiej. Pierwsze kroki w tej kwestii już zostały podjęte, a mam tu na myśli rozpoczęcie prac nad budową „Strategii Rozwoju Gminy Padew Narodowa”. Jest to jeden z ważniejszych dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o uzyskanie dotacji na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, która dokument przygotuje. Tworzenie tego dokumentu będzie oparte o model partycypacji społecznej, czyli przy współudziale społeczeństwa naszej gminy.
 
Pytanie zadane dnia 2014-10-03 10:15:52, przez zainteresowany
Ile zarabia Wójt Gminy Padew Narodowa
 
Wynagrodzenie wójta gminy określa uchwała nr XX/160/13 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 16 kwietnia 2013 r. (można się zapoznać z jej treścią w zakładce "uchwały Rady Gminy" na naszej stronie internetowej.
W skład wynagrodzenia wójta wchodzą następujące składniki : wynagrodzenie zasadnicze 4.600 zł, dodatek funkcyjny 1.600 zł, dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.240 zł, dodatek za wysługę lat 690 zł. ącznie wynagrodzenie brutto wynosi 8.130 zł.
Po dokonaniu potrąceń wynagrodzenie miesięczne wójta netto wynosi 5.692,99 zł.
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 10 ] >> koniec
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
  • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej
  • Promyczek
  • Publiczna szkoła Podstawowa
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana pawłą II
  • IMGW
Urząd Gminy w Padwi Narodowej
Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj. podkarpackie
tel.: (+48 15) 851 44 60
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x