foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Aktualności

 
2017-08-10

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PADWI NARODOWEJ W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać  wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do:

- świadczenia wychowawczego –  (Rodzina 500+)

- świadczeń rodzinnych  (o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, o specjalny zasiłek opiekuńczy)

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski można składać osobiście, listownie, jak również za pomocą portalu „Emp@tia” a także poprzez systemy bankowe i ePUAP.

Mieszkańcy Gminy Padew Narodowa mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej od poniedziałku do piątku w godzinach: po7:30 – 15:30

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Nowe wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można składać  od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r. aby utrzymać płynność wypłaty świadczenia.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

 Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

 W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

  Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. 

Główne zasady bez zmian 

Rządowy program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

 Jakie dokumenty muszę przedstawić? 

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

  

Jak i gdzie złożyć wniosek? 

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnione są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

 ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • w okresie od dnia 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa
  do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017r.
 • w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • w okresie od dnia 1 sierpnia  2017r. do dnia 30 września 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2017r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.
 • w okresie od 1 października 2017r. do 30 listopada 2017r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2017r. następuje do dnia 31 grudnia 2017r. 

 

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci lub świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji,
w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!

Nie udziela się telefonicznie informacji na temat decyzji administracyjnych, terminów wypłat oraz innych informacji podlegających ochronie danych osobowych. Powyższe informacje można uzyskać jedynie osobiście w siedzibie tutejszego ośrodka.

 

* Osobom pobierającym świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2016/2017 przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń ze szkół ponadgimnazjalnych lub oświadczenia o uczęszczaniu o uczęszczaniu dziecka do szkoły do 15.09.2017r., aby można było wypłacić zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:

 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018,
 • z tytułu dojazdów do szkoły lub z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
 •  

Ponadto informujemy, że szczegółowych informacji na temat zmian dotyczących zasad przyznawania świadczeń od 1 sierpnia 2017 r.  i na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/, gdzie znajdują się również wzory wniosków i oświadczeń do pobrania.

 

UG Padew Narodowa
 
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej
 • Promyczek
 • Publiczna szkoła Podstawowa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana pawłą II
 • IMGW
Urząd Gminy w Padwi Narodowej
Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj. podkarpackie
tel.: (+48 15) 851 44 60
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x