foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Podjęte przez Radę Gminy w Padwi Narodowej "uchwały śmieciowe":

- uchwała nr XX/153/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Padew Narodowa.

 - uchwała nr XX/154/13  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 - uchwała nr XX/155/13  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 - uchwała nr XX/156/13 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

 - uchwała nr XX/157/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - uchwała nr XX/158/13 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

- uchwala nr V/52/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miny Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości oplateę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - uchwała Nr X/111/16  Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Padew Narodowa

- uchwała nr X/112/16 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- uchwała nr X/113/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ważne informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Padew Narodowa.

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2013 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 r. 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 r..

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 r. 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 r.

 

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - REGULAMIN PSZOK

INFORMACJA  O  MIEJSCACH  ZAGOSPODAROWANIA  PRZEZ PODMIOT  ODBIERAJĄCY  ODPADY  KOMUNALNE  OD  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  Z  TERENU GMINY  PADEW NARODOWA  ZMIESZANYCH  ODPADÓW  KOMUNALNYCH,  ODPADÓW  ZIELONYCH  ORAZ  POZOSTAŁOŚCI  Z  SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH  DO SKŁADOWANIA.

INFORMACJA  O  OSIĄGNIĘTYCH  PRZEZ  GMINĘ  PADEW NARODOWA  WYMAGANYCH  POZIOMACH   RECYKLINGU,   PRZYGOTOWANIA  DO  PONOWNEGO  UŻYCIA  I  ODZYSKU  INNYMI  METODAMI  ORAZ  OGRANICZENIA  MASY  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  ULEGAJĄCYCH  BIODEGRADACJI  PRZEKAZYWANYCH  DO  SKŁADOWANIA.

PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH.

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2013 R.

 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 R.

 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2016 R.

 

 DRUKI DO POBRANIA: 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

 

UG Padew Narodowa
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
  • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej
  • Promyczek
  • Publiczna szkoła Podstawowa
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana pawłą II
  • IMGW
Urząd Gminy w Padwi Narodowej
Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj. podkarpackie
tel.: (+48 15) 851 44 60
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x