foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE

 
 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od dnia 1 stycznia 2016 w Padwi Narodowej rozpoczyna funkcjonowanie  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pożytku publicznego Fundację „Masz Prawo”. Pomoc prawna będzie świadczona przez adwokatów, radców prawnych i aplikantów radcowskich. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez Powiat Mielecki ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Punkt zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Padwi Narodowej ul.  Grunwaldzka 2 (pokój nr 6) będzie czynny od poniedziałku do piątku przez 4,5 godziny dziennie w godzinach od 8.00-12.30.

 Pomoc prawna polegać będzie na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, spraw karnych, spraw administracyjnych spraw rodzinnych, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubezpieczenia społecznego, spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)   podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)   z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie utworzonym na terenie Gminy Padew Narodowa: 

 

 Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

 

Prowadzący porady

 

Zastępstwo

 

Poniedziałek

 

800-1230

 

Grzegorz Ciszewski

Radca Prawny

 

Paweł Zasadni

Sławomir Kanclerz

 

Wtorek

 

8oo123o

 

Ilona Banasiewicz

Radca Prawny

 

Paweł Zasadni

Łukasz Wabik

 

Środa

 

8°°-1230

 

Karolina Golik

Adwokat

 

Paweł Zasadni

Sławomir Kanclerz

 

Czwartek

 

8°°-1230

 

Piotr Dziedzic

Radca Prawny

 

Marcin Niemczyk

Ilona Banasiewicz

 

Piątek

 

8°°-1230

 

Marcin Niemczyk

Radca Prawny

 

Karolina Golik

Sławomir Kanclerz

 

Szczegółowy harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Padwi Narodowej w 2016 r.

 

UG Padew Narodowa
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej
 • Promyczek
 • Publiczna szkoła Podstawowa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana pawłą II
 • IMGW
Urząd Gminy w Padwi Narodowej
Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj. podkarpackie
tel.: (+48 15) 851 44 60
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x