foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Architektura i zabytki

 

ARCHITEKTURA I ZABYTKI

 
            W historycznie ukształtowanym krajobrazie padewskim zawsze szczególną rolę spełniały kościoły. Dominowały one wyraźnie nad architekturą ludzkich osiedli. Były również wyraźnym akcentem tożsamości kulturowej ludności padewskiej. Na przełomie wieków kościoły ulegały oczywiście licznym przeobrażeniom, stosownie do zmieniających się trendów artystycznych oraz złożonych okoliczności i uwarunkowań historycznych.
 
Kościoły drewniane XIV-XIX wiek.
Parafia w Padwi powstała prawdopodobnie pod koniec XIV w., w każdym razie po 1373r., gdyż nie jest wymieniana przed ta datą w spisach świętopietrza. Fundatorem kościoła był prawdopodobnie król Władysław Jagiełło. Pierwsza wzmianka, z której dowiadujemy się o istnieniu tutaj kościoła p.w. św. Bartłomieja Ap. pochodzi z roku 1470. Pierwotnie mógł to być kościół filialny, który przekształcony został w parafialny. Nowy kościół, również drewniany ufundował w 1510r. król Zygmunt Stary, który w dniu św. Andrzeja potwierdził także istnienie parafii, znacznie rozszerzając przy okazji jej przywileje. Ten XVI-wieczny kościół został prawdopodobnie spalony w czasie wojen szwedzkich i najazdu wojsk siedmiogrodzkich Rakoczego. W niecałe dziesięć lat później wystawiono nową świątynię. Nad wejściem do niej widnieje do dzisiaj wyryta data budowy-1664, a w 1674r. bp. sufragan krakowski M. Oborski ją konsekruje. Kościół był konstrukcji zrębowej, jednonawowy, z trójbocznym prezbiterium. Ten XVII wieczny kościół został sprzedany i przeniesiony w 1891r. do Zwiernika koło Dębicy. Stoi tam po dziś dzień.                                    

 

  
 Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap.

Wzrost ludności parafii, która liczyła w 1844r. 2963 katolików spowodował potrzebę budowy nowego kościoła, który wielkością odpowiadałby rozległej parafii. Inicjatorem całego przedsięwzięcia został młody wikary pochodzący z Padwi ks. Wilhelm Skopiński. Budowa nowego kościoła rozpoczęła się w 1878r. i trwała 8 lat. Krzyż na wieży osadzono 3 IX 1886r., a 25IX ukończono prace przy sklepieniu kościoła. Ze starego kościoła przeniesiono sygnaturkę. Nowa świątynia usytuowana była na tym samym placu, tuż obok starego kościoła. Nowy kościół wymurowany został z cegły, na zaprawie wapiennej, tynkowany. rzut na planie prostokąta z wydłużonym prezbiterium z zakrystią i kaplicą po bokach oraz dwoma małymi kwadratowymi kaplicami z obu stron korpusu nawowego i kwadratem narysu wieżowego od frontu. Bryła kościoła dość zwarta, z pseudotranseptem pośrodku. dachy wysokie, dwuspadowe, przełamane z obu stron dachami pseudotranseptu. Prezbiterium długie, nieco węższe od nawy głównej, zamknięte półkoliście. Wieża przy korpusie od frontu nieznacznie wysunięta do przodu, przechodząca z kwadratu w ośmiobok, trójkondygnacyjna, nakryta wysokim hełmem. Fasada z portalem głównym na tle wieży ujęta parą filarów z dekoracja płycinową i ustawionymi na nich kamiennymi rzeźbami śś. Jacka i Dominika. Kościół został poświęcony 28.08.1887r. w dniu patrona - św. Bartłomieja przez ks. J. Knutelskiego, vicedziekana z Mielca i konsekrowany 5.09.1895r. przez bp tarnowskiego I. Łobosa. Ołtarz główny barokowy, XVII-wieczny, przerabiany i powiększony przez J. Jargosza z Padwi pod koniec XIXw.. W ołtarzu kopia obrazu Matki Bożej Dzikowskiej (na zasuwie św. Bartłomiej) oraz rzeźby czterech ewangelistów, półpełne, złocone, każda z zoomorficznym atrybutem. W nawach 4 ołtarze boczne - dwa barokowe, XVII-wieczne: św. Anny i św. Józefa oraz dwa eklektyczne, z XIX wieku: Matki Bożej Niepokalanej i Serca Jezusowego. W tym ostatnim znajduje się tabernaculum z XIX wieku. Na filarach międzynawowych drewniane rzeźby przyścienne: św. Heleny, św. Barbary, św. Ludwika i św. Kazimierza, zaś po obu stronach prezbiterium od strony nawy XVIII-wieczne dwóch aniołów. Prospekt organowy pochodzi z 1892r. był przerabiany i rozbudowywany w latach 30-tych  XX wieku. Kościół wraz z wyposażeniem ruchomym jest wpisany do rejestru zabytków.

 

- 2014_kosciol_w_padwi_narodowej.jpg

   
 

Inne kościoły na terenie gminy

 

 
Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Domacynach 

Parafia w Domacynach została ustanowiona w 1972r. aktem erekcyjnym przez bp. J. Ablewicza. pierwotnie istniał tu tylko mała kaplica wybudowana w 1898r. Pozwolenie na budowę nowego kościoła parafia otrzymała dopiero w 1980r.. Kościół jest konstrukcja nowoczesna w kształcie nawiązującym do rozwiniętego stożka, przetworzonego w duże płaszczyzny dachowe obite blachą, kryjące z jednej strony wyniesioną bryłę wieży, z drugiej - opadając stopniowo - nawę z prezbiterium i zakrystię. Kościół jest dwupoziomowy; górny zajmuje hala do nabożeństw, w dolnym jest pomieszczenie do liturgii i część parafialna.

- 2014_kosciol_w_domacynach.jpg

Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Zachwiejowie   

Parafię utworzono w 1985r. wydzielając ja z parafii padewskiej. Budowę rozpoczęto w 1982r. a w stanie surowym zakończono w 1985r. Jest to nowoczesny budynek wybudowany w układzie pseudobazylikowym. w bryle dominuje wysoki, dwuspadowy dach nawy głównej, oraz opadające po skosie  poprzeczne, dwuspadowe dachy naw  bocznych ze szczytami tworzącymi zygzak. Nawa główna zakończona w formie znacznie węższej, trójbocznej absydy. Nad dachem góruje wieża dzwonna oraz sygnaturka.

 - 2014_kosciol_w_zachwiejowie.jpg

 

 

 

Kościół filialny p.w. św. Józefa w Rożniatach 

Z powodu znacznej odległości wsi Rożniaty od kościoła parafialnego w Gawłuszowicach do którego ta wieś należy, tamtejszy ks. proboszcz T. Rodak wraz z grupą parafialną i mieszkańcami podjął starania o wybudowanie tutaj kościoła filialnego. Pozwolenie uzyskano w 1987r. W latach 1989-1990 trwała budowa, w następnych -sukcesywnie wykańczano wnętrza i porządkowano otoczenie. Jest to kościół murowany typu halowego, jednoprzestrzenny, z kwaterową wieżą od frontu, częściowo wtopioną w bryłę nawy. Poświęcenie kościoła odbyło się 7.09. 1997r.

 

 

    
 

 Pomnik Grunwaldzki w Padwi Narodowej

 

 wybudowany  w 1910 r. z okazji 500. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem z inicjatywy posła Franciszka Krempy i ks. proboszcza Wilhelma Skopińskiego, wysiłkiem wielu mieszkańców Padwi i okolic. Trzyipółmetrowy kopiec, którego rdzeniem była konstrukcja złożona z 4 kręgów betonowych został usypany w ciągu dwóch tygodni. Na kopcu ustawiony jest pomnik wykonany przez kamieniarza Kuźmińskiego z Mielca  zwieńczony kamiennym orłem zrywającym się do lotu. W części środkowej pomnika, na kamiennej tablicy (wykonanej w Tarnowie na koszt posła F. Krempy) umieszczono napis:  "1410 - Grunwald – 1910. W pamiątkę zwycięstwa Polski nad Zakonem Krzyżowym -  Ojce synom do zachęty i wyzwolenia. Parafianie padewscy".   

Oficjalne odsłonięcie  pomnika miało miejsce jesienią 1910 roku. Na uroczystości obecny był m.in. Wincenty Witos, poseł na sejm Galicyjski, późniejszy premier rządu.

W czasie II wojny światowej (w 1940 r.) pomnik został zniszczony przez Niemców, a po wojnie w 1946 r. odbudowany przez mieszkańców. Jak widać został on prawie wiernie odtworzony, jedynie orzeł wieńczący pomnik nieco różnił się od pierwowzoru ułożeniem skrzydeł.  W marcu 2009 r. samochód cysterna wpadł w poślizg i uderzył w ogrodzenie oraz kopiec, na którym stał pomnik. Siła uderzenia była tak duża, że naruszona została konstrukcja pomnika, zaś górna jego część spadła na ziemię. Pomnik został odrestaurowany i otrzymał nowego orła oraz tablicę nawiązujące do pierwowzorów z 1910 r.

 

 


Widok pomnika grunwaldzkiego od strony północno-wschodniej przed zniszczeniem w wyniku wypadku drogowego w marcu 2009 r.

 - Grunwald_111.jpg

Pomnik grunwaldzki po renowacji przeprowadzonej w 2009 r. (uwagę zwraca inna, bardziej przypominająca pierwowzór z 1910 r. figura orła)

Odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego w 1910 r.
Zdjęcia wykonane przez A. Jadernego pochodzą ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Mielcu

 

 

Kapliczki i krzyże przydrożne

- 2014_kapliczka1.jpg

- 2014_kapliczka2.jpg

- 2014_kapliczka3.jpg

- 2014_kapliczka4.jpg

- 2014_kapliczka6.jpg

- 2014_kapliczka_7.jpg

- 2014_kapliczka_8.jpg

- 2014_kapliczka9.jpg

- 2014_kapliczka_10.jpg

- 2014_kapliczka_11.jpg

 - 2014_kapliczka_12.jpg

- 2014_kapliczka_13.jpg

- 2014_kapliczka_14.jpg

- 2014_kapliczka_15.jpg

- 2014_kapliczka_16.jpg

- 2014_kapliczka_17.jpg

- 2014_kapliczka_18.jpg

- 2014_kapliczka_19.jpg

- 2014_kapliczka_20.jpg

- 2014_kapliczka_21.jpg

- 2014_kapliczka_22.jpg

- 2014_kapliczka_23.jpg

- 2014_kapliczka_24.jpg

- 2014_kapliczka_25.jpg

- 2014_kapliczka_26.jpg

- 2014_kapliczka_27.jpg

- 2014_kapliczka_28.jpg

- 2014_kapliczka_29.jpg

- 2014_kapliczka_31.jpg

- 2014_kapliczka_32.jpg

- 2014_kapliczka_33.jpg

- 2014_kapliczka_34.jpg

- 2014_kapliczka_35.jpg

- 2014_kapliczka_36.jpg

 

 

 

 

UG Padew Narodowa
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
  • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej
  • Promyczek
  • Publiczna szkoła Podstawowa
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana pawłą II
  • IMGW
Urząd Gminy w Padwi Narodowej
Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj. podkarpackie
tel.: (+48 15) 851 44 60
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x